Kolorowy odcisk rąk

Przerwa wakacyjna

Przypominamy

,że zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 3/2023 z dnia 04.01.2023 roku Dyrektora Zespołu Żłobków w Tarnowie ustala się przerwę wakacyjną w pracy

Żłobka Nr 1,ul. Topolowa 4, Żłobka Nr 2, ul. Wiejska 29, Żłobka Nr 3, ul. Goslara 5, Żłobka Nr 4, ul.

Westerplatte 12, Żłobka Nr 5, ul. Do Prochowni 20 i Żłobka nr 6, ul. Pracy 4c

w okresie od 17.07.2023 r. do 28.07.2023 r.

 

Dodatkowo dzień 31.08.2023 roku ustala się dniem wolnym od zajęć opiekuńczo-

wychowawczo-edukacyjnych i jest przeznaczony na sprzątanie pomieszczeń żłobków przed ponownym przyjęciem dzieci do placówek.

W tym dniu dzieci nie będą przyjmowane do placówek.

Nasze Żłobki

Zespół  Żłóbków w Tarnowie  swoją działalność realizuje za pośrednictwem 6 żłobków zlokalizowanych na terenie miasta Tarnowa

1

Żłobek nr 1

ul .Topolowa 1, 33-101 Tarnów

tel.14 633-06-38

Żłobek nr 2

ul .Wiejska 29, 33-100 Tarnów

tel. 14 622-13-23

3

Żłobek nr 3

ul .Goslara 5, 33-100 Tarnów

tel. 14 621-39-61

4

Żłobek nr 4

ul. Westerplatte 12
tel. 14 623-12-40

5-1

Żłobek nr 5

ul. Do Prochowni 20
tel. 14 655-98-68

6

Żłobek nr 6

ul. Pracy 4c
tel. 14 655-80-75