Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku

Nazwa zadania: Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku

Źródło finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa

Wartość dofinansowania: 106 920 zł

Opis zadania: Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadań

własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla miejsc utworzonych

w latach 2011-2020 z resortowego programu „MALUCH+” w żłobkach wchodzących w skład

Zespołu Żłobków w Tarnowie.

PROJEKTY DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku
Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku
Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku
Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku