Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Żłobków w Tarnowie z siedzibą w Tarnowie
ul. Najświętszej Marii Panny 3, 33-100 Tarnów. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się poprzez email zztarnow@umt.tarnow.pl

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dzieci- uczestników zajęć  wyłącznie na podstawie:

  1. a) art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zwanego dalej: RODO) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b)art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w związku z realizacją umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych  mogą być podmioty, którym należy przekazywać niezbędne informacje na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe pozyskane w związku z realizacją świadczeń przez okres 10 lat lub przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych).

– w granicach przewidzianych przepisami obowiązującego prawa.

PLIKI  COOKIES

Serwis www.zlobki.tarnow.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji,

z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji użytkownika, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”.

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczaniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).