Roczny plan zajęć

Nasze żłobki oferują maluchom wiele różnorodnych zajęć. Plan dnia zwiera pewne stałe elementy, których nie można pominąć tj. posiłki, zabiegi higieniczne oraz leżakowanie. Między stałymi punktami ramowego rozkładu dnia realizowane są zajęcia z dziećmi prowadzone w formie zabawy. Zajęcia w żłobkach dostosowane są do wieku dziecka oraz planowane i realizowane tak aby uwzględniać aktualną porę roku, zmiany zachodzące w przyrodzie czy święta i imprezy okolicznościowe przypadające w konkretnym miesiącu. Wśród ćwiczeń wyróżnić można ZAJĘCIA STAŁE, które cyklicznie prowadzimy w każdym miesiącu, tj.:

 • ćwiczenia ogólnorozwojowe: rozwijanie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków, korzystanie z toalety, porządkowanie miejsca zabawy, zwracanie uwagi na wykorzystywanie w życiu codziennym zwrotów grzecznościowych (proszę, przepraszam, dziękuję);
 • zabawy muzyczno-ruchowe: śpiewanie piosenek, ćwiczenia ruchowo-naśladowcze, gra na instrumentach prowadzona m.in. metodą Carla Orffa;
 • ćwiczenia logopedyczne;
 • zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne;
 • zabawy w kącikach tematycznych;
 • zajęcia plastyczne;
 • ćwiczenia relaksacyjne;
 • ćwiczenia polisensoryczne;
 • codzienne czytanie dzieciom bajek;
 • ćwiczenia gimnastyczne na sali zabaw do zajęć ruchowych m.in. Weroniki Sherborne, Rudolfa Labana, Bożeny Formy,
 • zabawy na świeżym powietrzu.

 

Na każdy miesiąc pracy żłobka zaplanowane zostały także zajęcia dodatkowe nawiązujące do zmian pór roku i przypadających wydarzeń. Nasz roczny plan zajęć wygląda następująco:

 

WRZESIEŃ

 • adaptacja dzieci w nowej grupie – przyzwyczajanie ich do warunków panujących w nowym otoczeniu;
 • powitanie nadchodzącej pory roku – jesień – poznanie jej charakterystycznych cech z wykorzystaniem zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, dotyku oraz wrażeń smakowych;
 • zapoznanie dzieci ze zwierzętami leśnymi – określenie ich nazwy, poznanie cech charakterystycznych tj. wyglądu, wydawanych odgłosów;
 • zajęcia stałe.

PAŹDZIERNIK

 • wielozmysłowe poznawanie warzyw – rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw, rozróżnianie ich za pomocą zmysłów: wzroku, dotyku, smaku i zapachu;
 • poznanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią (deszcz, słota), poznanie właściwości wody poprzez obserwację i proste doświadczenia;
 • nasi domowi ulubieńcy – pies i kot – przybliżenie ich potrzeb i sposobów opieki nad nimi;
 • oglądanie, nazywanie i opisywanie zabawek znajdujących się w sali, rozwijanie nawyków porządkowania zabawek po zakończonej zabawie;
 • zajęcia stałe.

LISTOPAD

 • zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi: flaga, godło, hymn, w związku z przypadającym Świętem Odzyskania Niepodległości;
 • zabawy z kolorami – poznanie i rozróżnianie podstawowych barw;
 • wspólne świętowanie Dnia Pluszowego Misia;
 • zapoznanie dzieci z tradycyjnymi wróżbami i zabawami andrzejkowymi;
 • zajęcia stałe.

GRUDZIEŃ

 • budowanie radosnej atmosfery wyczekiwania na śnieg, święta i Mikołaja;
 • zapoznanie dzieci z wizerunkiem Mikołaja – omówienie jego wyglądu, nazywanie kolorów poszczególnych części jego garderoby;
 • kształtowanie podstawowej wiedzy na temat zimy – zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie pojawiające się wraz z jej nadejściem;
 • zapoznanie dzieci ze zwyczajami i tradycjami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia;
 • zajęcia stałe.

STYCZEŃ

 • zapoznanie dzieci z różnymi środkami lokomocji, drogami, po których się poruszają oraz odgłosami, które wydają;
 • budowanie świadomości własnego ciała – rozpoznawanie i nazywanie jego części;
 • zapoznanie dzieci z różnymi częściami garderoby, doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała – kojarzenie elementów garderoby z odpowiednią częścią ciała;
 • wspólne świętowanie Dnia Babci i Dziadka – wzmocnienie więzi emocjonalnych z rodziną, kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków;
 • wspólna zabawa podczas balu karnawałowego;
 • zajęcia stałe.

LUTY

 • kształtowanie właściwych nawyków higienicznych, dostarczenie wiadomości i doświadczeń ułatwiających wdrażanie dzieci do dbania o higienę osobistą;
 • zapoznanie dzieci z różnymi zawodami i narzędziami koniecznymi w danej pracy;
 • zapoznanie z różnymi rodzajami budynków, nazywanie pomieszczeń w domu lub mieszkaniu i określenie ich funkcji;
 • poznanie mieszkańców zagrody wiejskiej oraz odgłosów przez nie wydawanych, rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze;
 • zajęcia stałe.

MARZEC

 • zapoznanie dzieci z tradycją obchodzenia Święta Kobiet – kształtowanie u chłopców postawy uprzejmości wobec koleżanek;
 • przybliżenie wiadomości o kosmosie – zapoznanie dzieci z mapą, globusem, układem słonecznym, słońcem, księżycem i gwiazdami;
 • zapoznanie z charakterystycznymi cechami nowej pory roku – wiosna – dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie;
 • dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dnia i nocy, omówienie czynności wykonywanych w ciągu doby;
 • zajęcia stałe.

KWIECIEŃ

 • kształtowanie postawy prozdrowotnej, poznanie podstawowych zasad dbania o swoje zdrowie (gimnastyka, higiena osobista, odżywianie, właściwy ubiór), w związku z obchodzonym Światowym Dniem Zdrowia;
 • poznawanie właściwości wody poprzez obserwacje i proste doświadczenia, uzmysłowienie dzieciom znaczenia wody dla roślin, ludzi i zwierząt;
 • zaznajomienie dzieci z wielkanocnymi zwyczajami;
 • kształtowanie świadomości ekologicznej oraz uwrażliwienie dzieci na piękno świata przyrody w związku z przypadającym Dniem Ziemi;
 • zajęcia stałe.

MAJ

 • kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi, kształtowanie postaw patriotycznych;
 • wspólne świętowanie Dnia Mamy – wzbudzanie, pielęgnowanie uczucia miłości i szacunku do najdroższej osoby jaka jest mama;
 • kształtowanie więzi emocjonalnych ze swoją rodziną, nabieranie świadomości roli rodziców w życiu rodziny, dostrzeganie zaangażowania rodziców przy wykonywaniu codziennych obowiązków;
 • zajęcia stałe.

CZERWIEC

 • zwrócenie uwagi na różnice i podobieństwa między ludźmi, wyrabianie przekonania, że inny nie znaczy gorszy, kształtowanie wśród dzieci postaw tolerancji, akceptacji, wrażliwości i gotowości służenia pomocą;
 • rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie i smaku, zachęcanie do zdrowego odżywiania się – do spożywania różnorodnych owoców;
 • utrwalanie wyglądu i nazw wybranych zwierząt egzotycznych, poznanie ciekawostek z życia dzikich zwierząt;
 • poznanie charakterystycznych cech nowej pory roku – lato;
 • wspólne świętowanie Dnia Taty, wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną, wdrażanie do okazywania szacunku i pomocy rodzicom;
 • zapoznanie dzieci z ciekawymi miejscami przeznaczonymi na wakacyjny wypoczynek (morze, góry, las, wieś), utrwalenie zasad bezpiecznych zabaw podczas wakacji;
 • pożegnanie dzieci odchodzących do przedszkola;
 • zajęcia stałe.

LIPIEC,SIERPIEŃ

 • utrwalenie poznanych piosenek i wierszyków;
 • swobodne zabawy w kącikach tematycznych;
 • gry i zabawy na świeżym powietrzu;
 • zajęcia stałe.