Informacja dotycząca działalności Zespołu Żłobków w Tarnowie

Informujemy, że  działalność Żłobków w Tarnowie została zawieszona do dnia 25.03.2020r
z możliwością przedłużenia.
Informacje na temat funkcjonowania żłobków odbywa się przez kontakt
telefoniczny lub mailowy w godzinach 7-15:
Żłobek Nr 1 14 6330638 zztzlobek_1@interia.pl
Żłobek Nr 2 14 6221323 zztzlobek_2@interia.pl
Żłobek Nr 3 14 6213961 zztzlobek_3@interia.pl
Żłobek Nr 4 14 6231240 zztzlobek_4@interia.pl
Żłobek Nr 5 14 6559868 zztzlobek_5@interia.pl
Żłobek Nr 6 14 6558075 zztzlobek_6@interia.pl
Wnioski o przyjęcie dzieci do żłobków na rok szkolny 2020/2021 będą
przyjmowane mailowo pod adresem zzspzoz@interia.pl lub w zespole Żłobków
w Tarnowie w godzinach 7:30-15:30. Prosimy o wcześniejszy kontakt
telefoniczny przed planowaną wizytą 14 6217172